AKTIV FORVALTNING

Aktiv Management NorHVORFOR VELGE AKTIV RESULTATBASERT FORVALTNING


En aktiv forvalter vurderer ulike aktiva klasser ( aksjer, obligasjoner, råvarer og valuta) og velger kun verdipapirer som passer kunden best. Aktiv Management Nor har tilgang til alle
elektroniske markeder globalt og samarbeider med meglerhus i alle finansbyer.


Forvaltning inndeles ofte i tre kategorier; passiv, relativ og absolutt avkastning. Passiv forvaltning er en kopi av en indeks. Relativ forvaltning blir målt mot en indeks mens absolutt forvaltning er uavhengig av en indeks.


Aktiv forvaltning vurderer hvert enkel aktivaklasse og verdipapir og velger en løsning som passer kunden best.

Vår forvaltning er basert på absolutt avkastning, og tilbys med kun resultatbasert honorar. Ingen etableringsgebyr, årlig forvaltningshonorar eller handelskurtasje.
Vårt honorar er basert på prosentvis av kundens avkastning.


Forvaltningskostnader


Dersom forvaltningskostnadene er for høye er det vanskelig å slå markedet. Derfor er det viktig å se på faste kostnader. Nedenfor er det informasjon om kostnader til ulike forvaltningsmetoder.


Passiv forvaltning


Indeksfond er billige pga at de kun kopierer indeksen. Kostnadene er 0.2-0.3% årlig, men man har etableringsgebyr ( 1-5%), bindingstid (1-5 år), men den skjulte kostnaden er hva man betaler for kjøp og salg av andeler. ( opptil 5%)


Relativ forvaltning


Relativ fond er aktivt forvaltet og har normalt et årlig honorar på mellom

1,5-2,0 prosent. Noen fond har også resultathonorar på toppen.

varierer ofte mellom 4-12%


Aktiv forvaltning


Aktiv forvaltning deles ofte i 2 grupper. I fond eller skreddersydd forvaltning. Aktive fond har normalt 1,5-2,0 prosent årligekostnader samt resultathonorar. Denne forvaltningsmetoden kan kun spekulere på “long” posisjoner. Med andre ord kan kun tjene penger når markedet går opp. Skreddersyddaktiv forvaltning er den mest fleksible løsningen. Man kan spekulerepå både “long” og “short” posisjoner. Man kan tjene pengerbåde når markedet går opp eller faller i verdi. Kostnadene i bransjen er normalt mellom 1,5-2,0% årlig honorar, handelskurtasje(0,3-0,6%) samt resultathonorar ( 4-12%).


Ved å velge vår forvaltningsmetode slipper man de årlige kostnadene og handelskurtasjene, og kun betaler resultathonorar (positiv utvikling). Det er en besparing på mellom 6-10% årlig avhengig av hvor mange handler som utføres.